Sinds 2021 duren alle lessen op het Minkema College 70 minuten. De reden voor deze verandering was onderwijskundig. Door te werken met een 70 minuten rooster is er meer ruimte voor de leerlingen & docent om de gehele leercyclus in een les te doorlopen. Voor onze lessen hanteren wij het volgende model: 

Minkemales stappenmodel

Hoe zit een Minkemales eruit?

Aan het begin van de les is er ruimte voor een ‘opwarmer’ en instructie met leer- en/of lesdoelen, waarna de leerling - in de romp - zich de leerstof op verschillende manieren eigen maakt. Aan het einde van de les blijft er voldoende ruimte over om terug te blikken en na te gaan of de leerlingen de lesstof ook daadwerkelijk begrepen hebben en de lesdoelen hebben behaald.

Het 70 minuten rooster stelt de docenten meer in staat om effectief feedback te geven op het leerproces en rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Daarnaast geeft het ook rust in de school, o.m. doordat er minder verschillende lessen, dus minder opstart- en afbouwmomenten per dag voor leerlingen en docenten zijn.

Uiteraard zullen wij deze verandering monitoren en evalueren en - indien nodig - aanpassingen doen. De lessentabellen voor ieder schooljaar worden opgenomen in de schoolgids en gepubliceerd op de website.

Bekijk de video waarin we het 70 minuten rooster uitleggen

Laatste nieuws

Geen nieuwsberichten.