De regering heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) veel geld aan de scholen ter beschikking gesteld om de gevolgen van de coronapandemie voor de leerlingen zo veel mogelijk te beperken. Van deze gelden organiseert het Minkema College verschillende activiteiten en vormen van ondersteuning. Op deze pagina vind je per locatie en jaarlaag een overzicht.


Mocht je algemene vragen, of opmerkingen hebben over de ondersteuning, neem dan contact op met je afdelingsleider. Persoonlijke vragen kun je het best aan je mentor stellen.

 

Programma's NPO

Hieronder vind je de programma's per locatie en de jaarlagen.

Programma's vmbo, mavo/havo leerjaar 1 & 2

 • Cognitieve ondersteuning

  Helaas heeft het online-onderwijs ervoor gezorgd dat er leerachterstanden zijn ontstaan bij veel vakken. Om deze tegen te gaan zijn er verschillende activiteiten waar je je voor aan kunt melden.

  • Extra uitleg van de docent

  Als je moeite hebt met een vak, kun je in overleg met je docent extra uitleg krijgen. Je maakt hiervoor een persoonlijke afspraak buiten de lessen om. Dit kan individueel of in kleine groepen.

  Hoe aanmelden: Overleg met de docent van het vak dat je moeilijk vindt wanneer hij tijd heeft.

  • Huiswerkbegeleiding

  Dit jaar is de huiswerkklas, die we na de lessen organiseren, gratis voor alle leerlingen.

  Hoe aanmelden: Je kunt je aanmelden via het formulier op deze pagina: Je vindt hier ook meer informatie. https://www.minkema.nl/leerlingen/begeleiding/huiswerkbegeleiding

  • Studiekring

  Als uit een zorgtraject blijkt dat dit nodig is, kan een leerling worden aangemeld bij  Studiekring. Dit is een bijspijkertraject van 6 weken waarbij leerlingen drie middagen per week naschoolse huiswerkbegeleiding krijgen, uitgevoerd door studentbegeleiders van Studiekring. Hiermee krijgen leerlingen de kans om opgelopen achterstanden weg te werken. Zo hopen we het zelfvertrouwen te vergroten en ervoor te zorgen dat de leerlingen er beter voorstaan. 

  Hoe aanmelden: Via je mentor kun je een aanvraag indienen. Er is echter maar beperkt plaats, dus we kunnen niet garanderen dat alle aanvragen  gehonoreerd kunnen worden.

  • Steunlessen wiskunde, Nederlands en Engels

  Voor de vakken wiskunde, Nederlands en Engels worden er voor/na school extra lessen gegeven. Hierin wordt de basis nog eens herhaald.

  Hoe aanmelden: De mentor overlegt met ouders en leerlingen als hij denkt dat deze nuttig kunnen zijn. Je kunt ook zelf met je mentor overleggen als je van een deze steunlessen gebruik wilt maken.

  • HOMi (alleen voor klas 1)

  Vind jij het lastig om overzicht te houden of een goede planning te maken? Dan kan HOMi, de plan-app, jou hierbij helpen. Via school kun je nu gratis een account krijgen. Op het youtube kanaal van HOMi staat uitgelegd hoe je HOMi kunt gebruiken.

  Hoe aanmelden: Alle leerlingen uit de brugklas worden automatisch aangemeld. In de mentorles krijg je meer informatie over hoe je HOMi kunt gebruiken.

   

 • Sociaal-emotionele ondersteuning

  De coronacrisis heeft niet alleen gezorgd voor leerachterstanden, maar ook voor sociaal-emotionele achterstanden. Om deze te verhelpen zijn de volgende activiteiten opgezet:

  • Mentoruitje

  Alle mentoren mogen dit schooljaar met hun mentorklas een leuke activiteit doen, waarbij leerlingen elkaar beter leren kennen.

  Hoe aanmelden: Iedere mentor kiest in overleg met zijn/haar mentorklas een datum en activiteit. Overleg met je mentor als je een leuk idee hebt voor een uitje.

  • Extra begeleiding via het zorgteam

  De reguliere ondersteuningsmogelijkheden die onze school aanbiedt, zijn met behulp van de NPO-gelden verder uitgebreid. Ze worden er bijvoorbeeld extra motivatietrainingen en faalangstrainingen gehouden. 

  Meer informatie vind je hier.

  Hoe aanmelden: Overleg met je mentor als je van een deze extra ondersteuningsmogelijkheden gebruik wilt maken.

  • Motivatietraining

  Het is mogelijk om via school een coachingstraject te volgen bij What's Nekzt  Woerden. In dit traject wordt er gewerkt aan concentratie en motivatieproblemen, zodat je weer beter in je vel gaat zitten.

  Hoe aanmelden: Geef je op bij je mentor. 

  • Inloopspreekuur leerlingbegeleiders

  Zit je ergens mee en vind je het lastig om dat met je mentor te bespreken? Dan kun je ook contact zoeken met de leerlingbegeleiders. Zij bieden een luisterend oor en kunnen met je meedenken over een vervolgstap of oplossing. Dit jaar hebben ze speciale inloopspreekuren, waar je zonder afspraak meteen met hen kunt praten. Iedere donderdag kun je tussen 12.10 en 13.20 terecht in lokaal 306.

  Hoe aanmelden: Je hoeft je niet aan te melden, maar kunt gewoon binnenlopen.

Vmbo, mavo/havo leerjaar 3

 • Cognitieve ondersteuning

  Helaas heeft het online-onderwijs ervoor gezorgd dat er leerachterstanden zijn ontstaan bij veel vakken. Om deze tegen te gaan zijn er verschillende activiteiten waar je je voor aan kunt melden.

  • Extra uitleg van de docent

  Als je moeite hebt met een vak, kun je in overleg met je docent extra uitleg krijgen. Je maakt hiervoor een persoonlijke afspraak buiten de lessen om. Dit kan individueel of in kleine groepen.

  Hoe aanmelden: Overleg met de docent van het vak dat je moeilijk vindt wanneer hij tijd heeft.

  • Huiswerkbegeleiding

  Dit jaar is de huiswerkklas, die we na de lessen organiseren, gratis voor alle leerlingen.

  Hoe aanmelden: Je kunt je aanmelden via het formulier op deze pagina: Je vindt hier ook meer informatie. https://www.minkema.nl/leerlingen/begeleiding/huiswerkbegeleiding

  • Studiekring

  Als uit een zorgtraject blijkt dat dit nodig is, kan een leerling worden aangemeld bij  Studiekring. Dit is een bijspijkertraject van 6 weken waarbij leerlingen drie middagen per week naschoolse huiswerkbegeleiding krijgen, uitgevoerd door studentbegeleiders van Studiekring. Hiermee krijgen leerlingen de kans om opgelopen achterstanden weg te werken. Zo hopen we het zelfvertrouwen te vergroten en ervoor te zorgen dat de leerlingen er beter voorstaan. 

  Hoe aanmelden: Via je mentor kun je een aanvraag indienen. Er is echter maar beperkt plaats, dus we kunnen niet garanderen dat alle aanvragen  gehonoreerd kunnen worden.

  • Groepsondersteuning

  Voor verschillende vakken worden er voor/na school extra lessen gegeven. Hierin wordt de basis nog eens herhaald. Hieronder vind je een overzicht.

  Basis:

   

  Mavo:

  Hoe aanmelden: Geef jezelf op bij de vakdocent die de extra les geeft. Staat jouw vak er niet tussen? Maak dan gebruik van ‘extra uitleg van docent’ (zie hierboven).

  • Eindexamensite.nl

  Via eindexamensite.nl kun je oefenen met eindexamens van alle vakken. Je kunt ook gericht aan bepaalde onderdelen of soorten vragen werken. Je docent kan de voortgang online volgen en je eventueel tips geven.

  Hoe aanmelden: Je kunt bij de examensite komen door in te loggen op magister en de klikken op de link onder het kopje leermiddelen. 

 • Sociaal-emotionele ondersteuning

  De coronacrisis heeft niet alleen gezorgd voor leerachterstanden, maar ook voor sociaal-emotionele achterstanden. Om deze te verhelpen zijn de volgende activiteiten opgezet:

  • Mentoruitje

  Alle mentoren mogen dit schooljaar met hun mentorklas een leuke activiteit doen, waarbij leerlingen elkaar beter leren kennen.

  Hoe aanmelden: Iedere mentor kiest in overleg met zijn/haar mentorklas een datum en activiteit. Overleg met je mentor als je een leuk idee hebt voor een uitje.

  • Extra begeleiding via het zorgteam

  De reguliere ondersteuningsmogelijkheden die onze school aanbiedt, zijn met behulp van de NPO-gelden verder uitgebreid. Ze worden er bijvoorbeeld extra motivatietrainingen en faalangstrainingen gehouden. 

  Meer informatie vind je hier.

  Hoe aanmelden: Overleg met je mentor als je van een deze extra ondersteuningsmogelijkheden gebruik wilt maken.

  • Motivatietraining

  Het is mogelijk om via school een coachingstraject te volgen bij What's Nekzt  Woerden. In dit traject wordt er gewerkt aan concentratie en motivatieproblemen, zodat je weer beter in je vel gaat zitten.

  Hoe aanmelden: Geef je op bij je mentor. 

  • Inloopspreekuur leerlingbegeleiders

  Zit je ergens mee en vind je het lastig om dat met je mentor te bespreken? Dan kun je ook contact zoeken met de leerlingbegeleiders. Zij bieden een luisterend oor en kunnen met je meedenken over een vervolgstap of oplossing. Dit jaar hebben ze speciale inloopspreekuren, waar je zonder afspraak meteen met hen kunt praten. Iedere donderdag kun je tussen 12.10 en 13.20 terecht in lokaal 306.

  Hoe aanmelden: Je hoeft je niet aan te melden, maar kunt gewoon binnenlopen.

Vmbo, mavo/havo leerjaar 4

 • Cognitieve ondersteuning

  Helaas heeft het online-onderwijs ervoor gezorgd dat er leerachterstanden zijn ontstaan bij veel vakken. Om deze tegen te gaan zijn er verschillende activiteiten waar je je voor aan kunt melden.

  • Extra uitleg van de docent

  Als je moeite hebt met een vak, kun je in overleg met je docent extra uitleg krijgen. Je maakt hiervoor een persoonlijke afspraak buiten de lessen om. Dit kan individueel of in kleine groepen.

  Hoe aanmelden: Overleg met de docent van het vak dat je moeilijk vindt wanneer hij tijd heeft.

  • Huiswerkbegeleiding

  Dit jaar is de huiswerkklas, die we na de lessen organiseren, gratis voor alle leerlingen.

  Hoe aanmelden: Je kunt je aanmelden via het formulier op deze pagina: Je vindt hier ook meer informatie. https://www.minkema.nl/leerlingen/begeleiding/huiswerkbegeleiding

  • Studiekring

  Als uit een zorgtraject blijkt dat dit nodig is, kan een leerling worden aangemeld bij  Studiekring. Dit is een bijspijkertraject van 6 weken waarbij leerlingen drie middagen per week naschoolse huiswerkbegeleiding krijgen, uitgevoerd door studentbegeleiders van Studiekring. Hiermee krijgen leerlingen de kans om opgelopen achterstanden weg te werken. Zo hopen we het zelfvertrouwen te vergroten en ervoor te zorgen dat de leerlingen er beter voorstaan. 

  Hoe aanmelden: Via je mentor kun je een aanvraag indienen. Er is echter maar beperkt plaats, dus we kunnen niet garanderen dat alle aanvragen  gehonoreerd kunnen worden.

  • Groepsondersteuning

  Voor verschillende vakken worden er voor/na school extra lessen gegeven. Hierin wordt de basis nog eens herhaald. Hieronder vind je een overzicht.

  Basis:

   

  Kader:

   

  Mavo:

  Hoe aanmelden: Geef jezelf op bij de vakdocent die de extra les geeft. Staat jouw vak er niet tussen? Maak dan gebruik van ‘extra uitleg van docent’ (zie hierboven).

  • SE-training

  Voor de schoolexamenperiode in januari wordt er voor diverse vakken een SE-training aangeboden. Hierin oefen je nog een keer extra met de stof voor één specifieke toets..

  Hoe aanmelden: Via de mail krijg je informatie over de trainingen en een deadline om je aan te melden. 

  • Eindexamensite.nl

  Via Eindexamensite.nl kun je oefenen met eindexamens van alle vakken. Je kunt ook gericht aan bepaalde onderdelen of soorten vragen werken. Je docent kan de voortgang online volgen en je eventueel tips geven.

  Hoe aanmelden: Je kunt bij de examensite komen door in te loggen op magister en de klikken op de link onder het kopje leermiddelen.

 • Sociaal-emotionele ondersteuning

  De coronacrisis heeft niet alleen gezorgd voor leerachterstanden, maar ook voor sociaal-emotionele achterstanden. Om deze te verhelpen zijn de volgende activiteiten opgezet:

  • Mentoruitje

  Alle mentoren mogen dit schooljaar met hun mentorklas een leuke activiteit doen, waarbij leerlingen elkaar beter leren kennen.

  Hoe aanmelden: Iedere mentor kiest in overleg met zijn/haar mentorklas een datum en activiteit. Overleg met je mentor als je een leuk idee hebt voor een uitje.

  • Extra begeleiding via het zorgteam

  De reguliere ondersteuningsmogelijkheden die onze school aanbiedt, zijn met behulp van de NPO-gelden verder uitgebreid. Ze worden er bijvoorbeeld extra motivatietrainingen en faalangstrainingen gehouden. 

  Meer informatie vind je hier.

  Hoe aanmelden: Overleg met je mentor als je van een deze extra ondersteuningsmogelijkheden gebruik wilt maken.

  • Motivatietraining

  Het is mogelijk om via school een coachingstraject te volgen bij What's Nekzt  Woerden. In dit traject wordt er gewerkt aan concentratie en motivatieproblemen, zodat je weer beter in je vel gaat zitten.

  Hoe aanmelden: Geef je op bij je mentor. 

  • Inloopspreekuur leerlingbegeleiders

  Zit je ergens mee en vind je het lastig om dat met je mentor te bespreken? Dan kun je ook contact zoeken met de leerlingbegeleiders. Zij bieden een luisterend oor en kunnen met je meedenken over een vervolgstap of oplossing. Dit jaar hebben ze speciale inloopspreekuren, waar je zonder afspraak meteen met hen kunt praten. Iedere donderdag kun je tussen 12.10 en 13.20 terecht in lokaal 306.

  Hoe aanmelden: Je hoeft je niet aan te melden, maar kunt gewoon binnenlopen.

   

Havo & vwo leerjaar 1, 2 en 3

 • Cognitieve ondersteuning

  Helaas heeft het online-onderwijs ervoor gezorgd dat er leerachterstanden zijn ontstaan bij veel vakken. Om deze tegen te gaan zijn er verschillende activiteiten waar je je voor aan kunt melden.

  • HOMi

  Vind jij het lastig om overzicht te houden of een goede planning te maken? Wellicht kan HOMi, de plan-app, jou hierbij helpen. Via school kun je nu gratis een account krijgen. Op het youtube kanaal van HOMi staat uitgelegd hoe je HOMi kunt gebruiken.

  Hoe aanmelden: Alle leerlingen uit de onderbouw worden automatisch aangemeld. In de mentorles krijg je meer informatie over hoe je HOMi kunt gebruiken.

  • Extra uitleg van de docent

  Als je moeite hebt met een vak, kun je in overleg met je docent extra uitleg krijgen. Je maakt hiervoor een persoonlijke afspraak buiten de lessen om. Dit kan individueel of in kleine groepen.

  Hoe aanmelden: Overleg met de docent van het vak dat je moeilijk vindt wanneer hij tijd heeft.

  • Huiswerkbegeleiding

  Dit jaar is de huiswerkklas, die we na de lessen organiseren, gratis voor alle leerlingen.

  Hoe aanmelden: De huiswerkklas is op dit moment vol. Je kunt je wel aanmelden voor de wachtlijst via het formulier op deze pagina: Je vindt hier ook meer informatie.

  • Studiekring

  Als uit een zorgtraject blijkt dat dit nodig is, kan een leerling worden aangemeld bij  Studiekring. Dit is een bijspijkertraject van 6 weken waarbij leerlingen drie middagen per week naschoolse huiswerkbegeleiding krijgen, uitgevoerd door studentbegeleiders van Studiekring. Hiermee krijgen leerlingen de kans om opgelopen achterstanden weg te werken. Zo hopen we het zelfvertrouwen te vergroten en ervoor te zorgen dat de leerlingen er beter voorstaan. 

  Hoe aanmelden: Via je mentor kun je een aanvraag indienen. Er is echter maar beperkt plaats, dus we kunnen niet garanderen dat alle aanvragen  gehonoreerd kunnen worden.

  • Leerling-aan-leerling bijles

  Het is al jaren mogelijk om op school bijles te krijgen van een leerling uit een hoger leerjaar, of een oud-leerling. De kosten van deze bijlessen zullen dit jaar door de school worden betaald.

  Hoe aanmelden: Meld je aan bij John Blok (j.blok@minkema.nl).

  Wil je graag bijles geven? Meld je van ook bij John Blok. Je krijgt hiervoor een vergoeding van 6 euro per uur. 

  • Stiltelokaal

  Iedere dag is er het 5e en 6e uur de mogelijkheid om rustig in het stiltelokaal te werken. Soms is er ook het 3e en 4e uur een stiltelokaal. In de mediatheek vind je een bordje waarop staat waar/wanneer er een stiltelokaal is.

  Hoe aanmelden: Aanmelden is niet nodig. Je kunt gewoon binnenlopen.

   

 • Sociaal-emotionele ondersteuning

  De coronacrisis heeft niet alleen gezorgd voor leerachterstanden, maar ook voor sociaal-emotionele achterstanden. Om deze te verhelpen zijn de volgende activiteiten opgezet:

  • Mentoruitje

  Alle mentoren mogen dit schooljaar met hun mentorklas een leuke activiteit doen, waarbij leerlingen elkaar beter leren kennen.

  Hoe aanmelden: Iedere mentor kiest in overleg met zijn/haar mentorklas een datum en activiteit. Overleg met je mentor als je een leuk idee hebt voor een uitje.

  • Extra begeleiding via het zorgteam

  De reguliere ondersteuningsmogelijkheden die onze school aanbiedt, zijn met behulp van de NPO-gelden verder uitgebreid. Ze worden er bijvoorbeeld extra motivatietrainingen en faalangstrainingen gehouden. 

  Meer informatie vind je hier.

  Hoe aanmelden: Overleg met je mentor als je van een deze extra ondersteuningsmogelijkheden gebruik wilt maken.

  • Motivatietraining

  Het is mogelijk om via school een coachingstraject te volgen bij What's Nekzt  Woerden. In dit traject wordt er gewerkt aan concentratie en motivatieproblemen, zodat je weer beter in je vel gaat zitten.

  Hoe aanmelden: Geef je op bij je mentor.

  • Inloopspreekuur leerlingbegeleiders

  Zit je ergens mee en vind je het lastig om dat met je mentor te bespreken? Dan kun je ook contact zoeken met de leerlingbegeleiders. Zij bieden een luisterend oor en kunnen met je meedenken over een vervolgstap of oplossing. Dit jaar hebben ze speciale inloopspreekuren, waar je zonder afspraak meteen met hen kunt praten. Iedere dinsdag kun je tussen 13.20 en 14.30 terecht in kamer 138..

  Hoe aanmelden: Je hoeft je niet aan te melden, maar kunt gewoon binnenlopen.

  • Tekenopdracht: Liefs, Minkema

  Om de ervaringen van de coronacrisis op een creatieve manier te verwerken, maken de leerlingen in groepjes kleine cadeautjes voor een bepaalde doelgroep. Deze cadeaus zullen onder de bewoners van Woerden worden verspreid.

  Hoe aanmelden: Alle leerlingen uit de onderbouw maken deze opdracht tijdens de tekenles. Vraag je docent om meer informatie als je hier vragen over hebt. 

  • Boksclinic

  Als je last hebt van een onrustig gevoel en/of weer eens in contact wilt komen met wat andere leerlingen, dan kun je iedere maandagmiddag om 16:15 meedoen met de bokslessen in de gymzaal. Er zit ook een mentale kant aan deze lessen omdat we werken aan doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en je eigen (en andermans) grenzen verkennen. 

  Hoe aanmelden: Geef je op bij Roel Sluijsmans (r.sluijsmans@minkema.nl).

   

Havo & vwo leerjaar 4, 5 en 6

 • Cognitieve ondersteuning

  Helaas heeft het online-onderwijs ervoor gezorgd dat er leerachterstanden zijn ontstaan bij veel vakken. Om deze tegen te gaan zijn er verschillende activiteiten waar je je voor aan kunt melden.

  • HOMi

  Vind jij het lastig om overzicht te houden of een goede planning te maken? Wellicht kan HOMi, de plan-app, jou hierbij helpen. Via school kun je nu gratis een account krijgen. Op het youtube kanaal van HOMi staat uitgelegd hoe je HOMi kunt gebruiken.

  Hoe aanmelden: Via de mail heb je een uitnodiging gekregen om je aan te melden voor HOMi, als je dat wilt. Je kunt je via dezelfde mail ook inschrijven voor een fysieke uitleg over de app.

  • Extra uitleg van de docent

  Als je moeite hebt met een vak, kun je in overleg met je docent extra uitleg krijgen. Je maakt hiervoor een persoonlijke afspraak buiten de lessen om. Dit kan individueel of in kleine groepen.

  Hoe aanmelden: Overleg met de docent van het vak dat je moeilijk vindt wanneer hij tijd heeft.

  • Huiswerkbegeleiding

  Dit jaar is de huiswerkklas, die we na de lessen organiseren, gratis voor alle leerlingen.

  Hoe aanmelden: De huiswerkklas is op dit moment vol. Je kunt je wel aanmelden voor de wachtlijst via het formulier op deze pagina: Je vindt hier ook meer informatie.

  • Studiekring

  Als uit een zorgtraject blijkt dat dit nodig is, kan een leerling worden aangemeld bij  Studiekring. Dit is een bijspijkertraject van 6 weken waarbij leerlingen drie middagen per week naschoolse huiswerkbegeleiding krijgen, uitgevoerd door studentbegeleiders van Studiekring. Hiermee krijgen leerlingen de kans om opgelopen achterstanden weg te werken. Zo hopen we het zelfvertrouwen te vergroten en ervoor te zorgen dat de leerlingen er beter voorstaan. 

  Hoe aanmelden: Via je mentor kun je een aanvraag indienen. Er is echter maar beperkt plaats, dus we kunnen niet garanderen dat alle aanvragen  gehonoreerd kunnen worden.

  • Leerling-aan-leerling bijles

  Het is al jaren mogelijk om op school bijles te krijgen van een leerling uit een hoger leerjaar, of een oud-leerling. De kosten van deze bijlessen zullen dit jaar door de school worden betaald.

  Hoe aanmelden: Meld je aan bij John Blok (j.blok@minkema.nl). Wil je graag bijles geven? Wil je graag bijles geven? Meld je van ook bij John Blok. Je krijgt hiervoor een vergoeding van 6 euro per uur. 

  • Groepsondersteuning

   

  Voor verschillende vakken worden er voor/na school extra lessen gegeven. Hierin wordt de basis nog eens herhaald. In dit schema is te zien welke vakken er ondersteuning aanbieden. Staat jouw vak er niet tussen? Maak dan gebruik van ‘extra uitleg van docent’ (zie hierboven).

  Hoe aanmelden: Geef jezelf op bij je vakdocent.

  • Stiltelokaal

  Iedere dag is er het 5e en 6e uur de mogelijkheid om rustig in het stiltelokaal te werken. Soms is er ook het 3e en 4e uur een stiltelokaal. In de mediatheek vind je een bordje waarop staat waar/wanneer er een stiltelokaal is.

  Hoe aanmelden: Aanmelden is niet nodig. Je kunt gewoon binnenlopen.

  • SE-training (alleen examenklassen)

  Voor de schoolexamenweek in januari wordt er voor diverse vakken een SE-training aangeboden. Hierin oefen je nog een keer extra met de stof voor één specifieke toets.

  Hoe aanmelden: Aanmelden moet via magister. Via de mail krijg je informatie over de trainingen en een deadline om je aan te melden.

  • Eindexamensite.nl (alleen examenklassen)

  Via Eindexamensite.nl kun je oefenen met eindexamens van alle vakken. Je kunt ook gericht aan bepaalde onderdelen of soorten vragen werken. Je docent kan de voortgang online volgen en je eventueel tips geven.

  Hoe aanmelden: Je kunt bij de examensite komen door in te loggen op magister en de klikken op de link onder het kopje leermiddelen.

   

 • Sociaal-emotionele ondersteuning

  De coronacrisis heeft niet alleen gezorgd voor leerachterstanden, maar ook voor sociaal-emotionele achterstanden. Om deze te verhelpen zijn de volgende activiteiten opgezet:

  • Mentoruitje

  Alle mentoren mogen dit schooljaar met hun mentorklas een leuke activiteit doen, waarbij leerlingen elkaar beter leren kennen.

  Hoe aanmelden: Iedere mentor kiest in overleg met zijn/haar mentorklas een datum en activiteit. Overleg met je mentor als je een leuk idee hebt voor een uitje.

  • Extra begeleiding via het zorgteam

  De reguliere ondersteuningsmogelijkheden die onze school aanbiedt, zijn met behulp van de NPO-gelden verder uitgebreid. Ze worden er bijvoorbeeld extra motivatietrainingen en faalangstrainingen gehouden. 

  Meer informatie vind je hier.

  Hoe aanmelden: Overleg met je mentor als je van een deze extra ondersteuningsmogelijkheden gebruik wilt maken.

  • Motivatietraining

  Het is mogelijk om via school een coachingstraject te volgen bij What's Nekzt  Woerden. In dit traject wordt er gewerkt aan concentratie en motivatieproblemen, zodat je weer beter in je vel gaat zitten.

  Hoe aanmelden: Geef je op bij je mentor.

  • Inloopspreekuur leerlingbegeleiders

  Zit je ergens mee en vind je het lastig om dat met je mentor te bespreken? Dan kun je ook contact zoeken met de leerlingbegeleiders. Zij bieden een luisterend oor en kunnen met je meedenken over een vervolgstap of oplossing. Dit jaar hebben ze speciale inloopspreekuren, waar je zonder afspraak meteen met hen kunt praten. Iedere dinsdag kun je tussen 13.20 en 14.30 terecht in kamer 138.

  Hoe aanmelden: Je hoeft je niet aan te melden, maar kunt gewoon binnenlopen.

  • Boksclinic

  Als je last hebt van een onrustig gevoel en/of weer eens in contact wilt komen met wat andere leerlingen, dan kun je iedere maandagmiddag om 16:15 meedoen met de bokslessen in de gymzaal. Er zit ook een mentale kant aan deze lessen omdat we werken aan doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en je eigen (en andermans) grenzen verkennen. 

  Hoe aanmelden: Geef je op bij Roel Sluijsmans (r.sluijsmans@minkema.nl).

Helpende handen in school

Omdat de bovenstaande maatregelen veel extra tijd vragen van onze docenten, maken we gebruik van externe partijen om de docenten en andere medewerkers te ondersteunen. Je zult de komende tijd dus wat nieuwe gezichten in school tegenkomen. 

Via de bureaus Yeppe en Athena Studies hebben we enkele klassenassistenten ingehuurd. Zij kunnen bijvoorbeeld uitleg geven in kleine groepjes, delen van de les  begeleiden en/of toetsen surveilleren, zodat de docent meer tijd heeft om de bovengenoemde ondersteuning te geven.