Eindelijk versoepelingen!

17 februari 2022

We hebben er lang naar uitgekeken: corona-versoepelingen! Aan de ene kant een heerlijk idee en aan de andere kant ook wel spannend. Dat laatste heeft er natuurlijk mee te maken dat we sommige dingen (bijvoorbeeld met veel mensen in één ruimte) al lang niet hebben gedaan, maar ook met het feit dat we allemaal graag gezond willen blijven. We zullen de versoepelingen dan ook rustig invoeren. Dat wil zeggen: we volgen - net als we dat de afgelopen twee jaar hebben gedaan - de richtlijnen van het RIVM en de protocollen voor het VO. De versoepelingen gebeurt in twee fases en dat tempo volgen wij ook. Dat houdt in dat we volgende week al enkele versoepelingen kunnen doorvoeren en dat de overige versoepelingen (die per 25 februari landelijk gelden) bij ons vanaf 7 maart (direct na de voorjaarsvakantie) ingaan. Coronaregels 18 februari 2022

Wat betekent dit concreet?

Vanaf 18 februari:

 • Het zoveel mogelijk gescheiden houden van groepen leerlingen is niet langer nodig. Dat betekent dat we weer terug gaan naar de oorspronkelijke pauzetijden. Voor het vmbo brengt dit geen aanpassing met zich mee, maar op het havo/vwo gaan we de pauzes niet langer scheiden.
 • De looproutes binnen de school worden losgelaten. Op de havo/vwo-locatie behouden we nog wel één trappenhuis voor uitsluitend medewerkers aan de straatkant van het gebouw.

Bovenstaande versoepelingen vragen nog enige voorbereiding (weghalen bestickering en aanpassing rooster in Magister). Deze wijzigingen gaan daarom per a.s. maandag 21 februari in.

 

 • Als je besmet bent met het coronavirus ga je nog maar vijf i.p.v. zeven dagen in quarantaine, mits je 24 uur geen klachten meer hebt.
 • Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school. Dat betekent dat een eventuele afspraak weer op school mag plaatsvinden. Wel moeten hier de 1,5 meter afstand en het gebruik van mondneusmaskers nog gehandhaafd worden. 

 

Vanaf 7 maart:

 • Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. 
 • Mondkapjes zijn niet meer verplicht in de school.
 • Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren blijven gelden. We geven nog steeds geen handen.
 • Het dringende advies voor leerlingen om twee keer per week een zelftest te doen, blijft van kracht. Via school krijg je deze zelftesten nog steeds ter beschikking op de volgende manier:
  • vmbo-locatie: mentoren delen elke week twee zelftesten uit in de klas;
  • havo/vwo-locatie onderbouw: leerlingen krijgen in de mentorles na de vakantie 10 zelftesten uitgereikt.
  • havo/vwo-locatie bovenbouw: leerlingen halen zelf hun testen op bij de afdelingsassistenten in lokaal 037.

 

Net als alle veranderingen tot nu toe, zal dit een en ander van ons vragen. Tot nu toe is dat ons met elkaar - met soms kunst- en vliegwerk - goed gelukt! We zijn blij dat we ons met elkaar als team, leerlingen en ouders blijvend sterk hebben gemaakt voor goed onderwijs en een fijne sfeer, wat er ook op ons pad kwam of nog gaat komen.

In het Minkema Nieuws dat donderdag 24 februari verschijnt, zullen we meer vertellen over bijvoorbeeld reizen die nog gepland staan en de manier waarop we lessen proberen te continueren bij afwezigheid van docenten en/of leerlingen ivm quarantaine.

Vanzelfsprekend houden wij je op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Mocht je vragen hebben, dan kun je uiteraard terecht bij jouw mentor.