Agenda

* Op het moment van samenstellen van de jaaragenda 2021-2022 ziet de wereld er door corona nog steeds anders uit dan we gewend waren. Door corona kunnen we te maken krijgen met allerlei maatregelen waardoor activiteiten van school niet door kunnen gaan of op een andere manier worden ingericht. We weten nog niet precies hoe de coronacrisis dit schooljaar gaat beïnvloeden.

Vooralsnog zijn we in deze jaaragenda zo veel als mogelijk uitgegaan van een situatie waarin we weer onder ‘normale’ omstandigheden invulling kunnen geven aan ons onderwijs. Het kan dus zijn dat we gedurende dit schooljaar bepaalde activiteiten moeten laten vervallen of deze op een andere manier of ander moment organiseren.

Filter op:

Er zijn geen agendapunten gevonden.

Geen agendapunten gevonden.

* Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de inhoud van deze agenda, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.