Op het Minkema College bieden we je een breed onderwijsaanbod: basis/kader, mavo, mavo/havo havo/vwo, atheneum en gymnasium. Ook bieden we op havo- en vwo-niveau het Technasium. Naar welke brugklas je gaat, hangt af van het advies van je basisschool.

Wil je meer weten? Klik op de richting waar jouw interesse naar uit gaat!

Minkema werkt met een 70 minuten rooster

Sinds 2021 duren alle lessen op het Minkema College 70 minuten. De reden voor deze verandering is onderwijskundig. Door te werken met een 70 minutenrooster is er meer ruimte voor de leerlingen & docent om de gehele leercyclus in een les te doorlopen. Het 70 minutenrooster stelt de docenten meer in staat om effectief feedback te geven op het leerproces en rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Daarnaast geeft het ook rust in de school, o.m. doordat er minder verschillende lessen, dus minder opstart- en afbouwmomenten per dag voor leerlingen en docenten zijn.

 

Lees snel meer