Lesprogramma

Word je na aanmelding voor het Minkema College in het Technasium geplaatst, dan ziet je lesrooster er in klas 1 t/m 3 iets anders uit. Je hebt bijvoorbeeld niet het vak wetenschap & techniek in klas 1 & 2 en je volgt iets minder kunst en economie in klas 2 & 3. Ook volg je minder talentmodules uit het Minkema Discovery-programma.

Je volgt de Technasiumrichting in principe van leerjaar 1 t/m 3 en met een keuze voor een natuurprofiel (NG of NT) kun je in de bovenbouw examen doen in O&O. De inschrijving voor dit vak is beperkt tot 90 leerlingen, verdeeld over havo, atheneum en gymnasium. We streven naar één havo/vwo-brugklas, één atheneum- en één gymnasiumklas. Maar een andere verdeling is ook mogelijk, afhankelijk van de aanmeldingen. 

Voorbeelden van opdrachten

Techniekkist

Ontwikkel een techniekkist voor in de TechnoHUB

In de TechnoHUB biedt Woerdens Techniek Talent technieklessen aan voor basisschoolleerlingen. Zij willen de instroom in de techniek bevorderen. Aan jullie de taak om een techniekkist samen te stellen. De techniekkist bestaat uit een lesbrief, eventueel materiaal en gereedschap om een project te doen waar de kinderen enthousiast van worden én iets nieuws van leren. De opdrachtgever verwacht een 1-op-1 eindmodel van jullie idee.

Vlooswijk

Ontwerp een mobiele kippenweide voor boerderij Vlooswijk

Met een blik op de toekomst ontwikkelt Boerderij Vlooswijk zich op het gebied van kringlooplandbouw. Zij schaffen een kippenkar aan om het bodemleven te verbeteren. Zij vragen jullie om te onderzoeken hoe de ideale weide rondom de kippenkar eruit moet komen te zien. Hiervoor verdiepen jullie je in het gedrag van de kip en in de Bokashi-kringloop. Deze informatie zetten jullie om in een inrichtingsvoorstel dat bestaat uit een plattegrond en een 3D-model. Om de consument te betrekken bij deze duurzame plannen maak je ook een digitale informatieposter.

HeatTransformers

Bedenk duurzame maatregelen voor HeatTransformers

Nederland wil als onderdeel van het VN-Klimaatakkoord van Parijs in 2030 55% minder broeikasgassen uitstoten. Er zijn nog heel wat stappen te zetten om dit te bereiken, huizen verduurzamen is daar één van. Er zijn echter zoveel mogelijkheden dat veel mensen deze verduurzaming te ingewikkeld vinden. Als verduurzamingspartner kan Heattransformers klanten hierbij helpen. Hun opdracht aan jullie is het opstellen van een onderbouwd advies aan bewoners van een huis uit een specifieke bouwperiode. 

VR

Maak een interactieve VR-film voor Stichting De Ster

Stichting De Ster is expert op het gebied van zelfvertrouwen, weerbaarheid en de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren. De Ster ontwikkelt een lespakket voor kinderen uit groep 8 die na de zomer de overstap gaan maken naar de middelbare school. Zij willen dat de kinderen in een zo realistisch mogelijke setting kunnen oefenen met lastige situaties die kunnen voorkomen op de middelbare school. Ze vragen jullie om een VR film te maken van een aantal van deze situaties waarin jullie de beleving en de ervaring van de middelbare school nabootsen.

Kom alles te weten over het Technasium

 • O&O spreekt me aan, maar hoe weet ik of het vak bij mij past?

  Als je interesse hebt in techniek en nieuwsgierig bent naar de wereld om je heen past het vak O&O misschien wel bij jou. Als je een echte ‘bètaleerling’ lijkt te zijn (dus goed bent in inzichtelijk rekenen/wiskunde en mogelijk later ook in scheikunde, natuurkunde, biologie), dan spreken de onderwerpen en vaardigheden bij O&O je waarschijnlijk ook aan. Misschien weet je al dat je architect wil worden, of producten wil ontwikkelen, of naar de technische universiteit in Delft wil. Op andere scholen met een Technasium kiezen deze leerlingen in de bovenbouw vaak een van de profielen Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid. 

  Je werkt bij dit vak niet uit een lesboek en je maakt geen toetsen voor een cijfer. Je krijgt een uitdagend vraagstuk van een echte opdrachtgever. Het gaat om de persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt. De docenten begeleiden dit proces als coach, waarbij zij letten op voldoende voortgang bij verschillende competenties; communicatief, creatief, ondernemend, projectmatig, samenwerkend en zelfsturend. Het is belangrijk dat je leert omgaan met deadlines. Je ontwikkelt met creativiteit, vindingrijkheid en goede samenwerking nieuwe producten of je verdiept je in een uitdagend onderzoek. Daarvoor krijg je wel ‘kaders’, dus eisen waar het product aan moet voldoen. Er worden ook ondersteunende presentaties en workshops gegeven door experts uit een passend vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan een landschapsarchitect of een voedingsmiddelentechnoloog. Het eindresultaat kan een prototype van een nieuwe waterattractie zijn, maar ook een maquette van een duurzaam vakantieverblijf of een inrichtingsvoorstel voor een zonneveld.

 • Als ik me aanmeld voor O&O en ik word geselecteerd, volg ik het vak dan tot en met mijn eindexamenjaar? Is mijn keuze bindend?

  Je volgt het vak O&O in principe van klas 1 t/m 3. Wie in het Technasium wil blijven, kan aan het eind van het derde leerjaar opnieuw voor het vak kiezen. Je volgt het dan ook in de bovenbouw. Het is een examenvak binnen een natuurprofiel, dus Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek.

 • Is O&O een extra vak boven op de andere (verplichte) vakken?

  Het is inderdaad een extra vak, maar je maakt geen extra uren. De lesuren O&O komen in de plaats voor andere uren. In de brugklas heb je als Technasium-leerling geen Wetenschap & Techniek; een deel van de inhoud van het vak W&T komt namelijk terug bij O&O. In klas 2 en 3 staat ook geen W&T op de lessentabel en volgt een Technasium-leerling wat minder tekenen, ontwerp & vormgeving en economie. Aspecten van deze vakken zitten namelijk verweven in O&O en worden aangeboden in de vorm van workshops.

 • Waarom is er mogelijk een selectieprocedure?

  We merken dat er veel belangstelling is voor dit vak. We hebben te maken met een beperkte capaciteit van maximaal 90 leerlingen, waardoor het noodzakelijk kan zijn dat we moeten selecteren. Mocht er geen plek in het Technasium voor je zijn op het Minkema College, dan garanderen we altijd een plek op één van de andere afdelingen van het Minkema College die passend is bij jouw basisschooladvies. We hebben ook contacten met de andere Technasium-scholen in de omgeving (Maarssen en Gouda). Wellicht is er op één van deze scholen nog plaats.

 • Waarom moet ik een motivatieopdracht maken?

  We willen dat je er goed over nadenkt of je het vak O&O echt graag wilt volgen. Het is namelijk een keuze voor drie jaar. De opdracht geeft al een beetje een beeld of het vak O&O past bij je interesses en talenten.

 • Het Minkema College is mijn tweede keus. Kan ik na uitloting op de school van eerste keuze nog meedingen naar een plek op het Minkema-Technasium?

  Dat kunnen we niet beloven. Leerlingen die het Minkema als eerste keuze hebben, krijgen voorrang bij de Technasium-plaatsing. Zijn er na de eerste ronde nog plekjes over, dan kun je daar met een motivatie-opdracht voor in aanmerking komen. 

 • Kun je in leerjaar 2 of 3 nog instromen in het Technasium?

  Om voor een Technasium-certificaat in aanmerking te komen, is het nodig dat je het vak O&O een aantal uren per schooljaar hebt gevolgd. Leerlingen die zouden instromen in leerjaar 2 of hoger, hebben een deel van die verplichte lestijd gemist. Het is helaas niet mogelijk na de eerste jaar alsnog aan de Technasium-opleiding te beginnen. 

 • Wanneer hoor ik of ik in een Technasium-klas ben geplaatst?

  Het tijdpad ziet er voorlopig als volgt uit:
  Na de deadline voor de aanmelding (7 maart 2022) sturen we alle leerlingen die Technasium willen gaan doen een motivatieopdracht toe. De deadline voor het inleveren van de opdracht ligt op maandag 21 maart. Je mag de opdracht natuurlijk ook al eerder insturen. We bekijken alle inzendingen en uiterlijk 30 maart horen alle nieuwe brugklasleerlingen, dus ook die voor het Technasium, in welke opleiding ze geplaatst zijn.

 • Het vak O&O volg je in de Makerspace op onze locatie Steinhagenseweg. Pendel ik als leerling tussen beide gebouwen?

  Technasiumleerlingen volgen in ieder geval op de dag dat ze O&O hebben al hun lessen krijgen op de Steinhagenseweg. Technasiumleerlingen krijgen ook lessen in het gebouw aan de Minkemalaan.
  De MakerSpace is een heel grote ruimte waar vaak twee of drie klassen tegelijk O&O hebben. We geven leerlingen graag de kans om samen te werken met leerlingen uit andere O&O-klassen.

 • Als ik niet voor O&O kies, kan ik het dan nog wel als talentmodules kiezen? En kan dat binnen een jaar ook meerdere keren?

  We bieden vanaf schooljaar 2022-2023 inderdaad ook één of enkele talentmodule(s) O&O aan binnen de talentstroom Discover Tech.

 • Zijn er nu ook al O&O-klassen?

  2021-2022 is ons introductiejaar bij de stichting Technasium. We werken dit schooljaar voor het eerst met O&O-klassen. Die klassen bestaan volledig uit leerlingen die gekozen hebben en geselecteerd zijn voor O&O.

  In schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 kwamen de O&O-leerlingen uit alle verschillende klassen en volgden ze de lessen als talentmodules binnen ons Minkema Discovery-programma. Er waren toen dus nog geen O&O-klassen.

   

 • Hoe is de verhouding jongens/meisjes?

  Op dit moment zijn de jongens iets in de meerderheid (net als op andere Technasia), maar voor de meiden is er nog steeds volop gelegenheid om nieuwe vriendinnen te vinden. De verhouding is om en nabij 60% - 40%.