Uw kind heeft verschillende zaken nodig om goed onderwijs te kunnen volgen op het Minkema College, denk aan boeken, gymkleding en meedoen aan excursies en activiteiten. Een aantal daarvan is gratis, maar een aantal ook niet. Er is een onderscheid te maken tussen:

Leermiddelen

De overheid geeft scholen een vergoeding voor schoolboeken en andere leermiddelen. Hiervoor hoeft u dus niet te betalen. Er zijn wel kosten verbonden aan materialen voor vakken buiten het gewone lesprogramma, zoals talentklassen. Ouders en leerlingen schaffen wel zelf woordenboeken, een atlas en dergelijke aan. Er zijn ook kosten verbonden aan de laptop.

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen van ouders een ouderbijdrage van € 65,80 voor schooljaar 2021 - 2022. Daarvan betalen we de mediatheek, culturele activiteiten en sportdagen. Deze bijdrage is vrijwillig. De school mag een leerling niet weigeren als de ouders de bijdrage niet betalen.

Ouderbijdrage voorzieningen

Naast de vrijwillige ouderbijdrage is er een ouderbijdrage voorzieningen. We gebruiken deze bijdrage om gezamenlijk materialen in te kopen zoals tekendozen en gereedschap. Ook de huur van het kluisje wordt hiervan betaald en de kosten van werkweken. De ouderbijdrage voorzieningen is niet verplicht.

Overzicht schoolkosten

Tegemoetkoming studiekosten

Voor leerlingen jonger dan 18 jaar kan bij de overheid onder voorwaarden een tegemoetkoming in de studiekosten worden aangevraagd.

Andere tegemoetkomingen

Voor ouders met een gering inkomen biedt de gemeente diverse hulpmogelijkheden. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente, bijvoorbeeld Woerden of Stichting Leergeld Groene Hart.