De Ouderraad is een klankbord tussen ouders, leerlingen en school.  Activiteiten waaraan de Ouderraad een bijdrage levert, zijn bijv. de thema-avonden (nu met Corona moeten we mogelijk zoeken naar alternatieven), de jaarlijkse corsages bij de uitreiking van de diploma’s, het jaarboek en cadeaubonnen voor bijzondere profielwerkstukken. Ook kunnen wij net die extra financiële bijdrage leveren aan “spontane” activiteiten zoals het aanleggen van het watertappunt op het schoolplein van de Minkemalaan of het financieren van de “fish and chips” voor de laatste les Engels. 

Denk mee!

De Ouderraad staat open voor ideeën, suggesties en verbeteringen. Neem dan contact op met de voorzitter of een van de leden van de Ouderraad. In het contactformulier kunt u bij het 'Onderwerp' de Ouderraad selecteren. 

Samenstelling Ouderraad

Samen sterker. Het Minkema College heeft één Ouderraad voor beide locaties! Een oudervertegenwoordiging van de vmbo-locatie en de havo/vwo-locatie trekken samen op; waar maatwerk per locatie nodig is, is daar oog voor.

Tim Rook - voorzitter
Minke Hietbrink - penningmeester 
Sabina van Bunnik - secretaris 
Agnes Oen - lid
Esther Boelens - lid
Yoo Dekker-Lee - lid
Renata van Wijnen - lid
Dew Chotesing - lid
Joyce Correa - lid
Femke van der Schoor - lid
Robin Verdaasdonk - lid
Monique Smeding - lid