Er kunnen oorzaken zijn waardoor je niet aan het begin van de leerjaar 1, maar op een later moment naar het Minkema College komt. Ben je bijvoorbeeld net naar onze regio verhuisd, dan moet het samenwerkingsverband van alle scholen in de regio jou een onderwijsplaats bieden.

Kom je van een andere school, dan kun je instromen aan het begin van het schooljaar. Voorwaarde is wel dat er op het Minkema College plaats is in het leerjaar en de leerweg die past bij het advies van je huidige school. We weten pas na de rapportvergadering in de laatste week van het schooljaar of je definitief geplaatst kunt worden. Instromen in het examenjaar is niet mogelijk, omdat er in het voorafgaande schooljaar al schoolexamens zijn afgenomen.

Procedure zij-instroom

  • Je ouders doen een verzoek tot aanmelding door een mail te sturen (zie hieronder).
  • Een plaatsingscoördinator neemt contact met je ouders op over je aanvraag. N.a.v. dit contact en/of een afspraak op school, sturen wij je mogelijk een aanmeldingsformulier toe.
  • Als wij het aanmeldingsformulier retour hebben ontvangen, kom je op de wachtlijst te staan. 
  • Wij vragen informatie op bij je huidige school.  Als je extra ondersteuning nodig hebt, onderzoeken wij of wij je deze kunnen bieden. Je ouders geven toestemming aan je huidige school om de informatie te verstrekken aan het Minkema College.
  • Je huidige school blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de zij-instroom en heeft een inspanningsverplichting/ informatieverplichting. Zonder schriftelijke informatie van de school van herkomst kunnen we je  aanmelding niet in behandeling nemen.. 
  • Op basis van de informatie (1) van je huidige  school van herkomst bepalen we of we je kunnen plaatsen. Mogelijk is er ook een intakegesprek nodig. Wij weten pas na de overgangsvergadering (onderbouw) en de clustering na de overgangsvergadering (bovenbouw) of er het volgende schooljaar ook echt plek is bij ons op school. Deze datum laten we je zo snel mogelijk weten.

Voor leerlingen op de wachtlijst geldt dat broers en zussen van onze huidige leerlingen voorgaan. Daarna bepaalt de datum van aanmelding de volgorde. Als  je ouders je aanmelden vanwege een verhuizing vanuit een andere regio, dan heb je voorrang. Er wordt dan  wel om een bewijs van inschrijving van je nieuwe woonplaats gevraagd.

(1) Voor de doorstroom van vmbo-tl/mavo 4 naar havo 4 hanteren we aanvullende toelatingscriteria.

Goed om te weten 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne zij-instroom en externe zij-instroom.

Interne zij-instromers zijn leerlingen die van een VO-school behorend bij SWV VO RUW overstappen naar een andere VO-school behorend bij SWV VO RUW. Ten behoeve van de plaatsing van interne zij-instromers is een aparte procedure opgesteld. Deze leerlingen vallen onder de verantwoordelijkheid van (de VO-scholen van) SWV VO RUW. Interne zij-instromers hebben plaatsingsgarantie en daarmee voorrang boven leerlingen afkomstig van VO-scholen buiten de regio. 

Externe zij-instromers zijn leerlingen van VO-scholen buiten de regio die toegang vragen tot VO-scholen van SWV VO RUW. Dat kan zijn vanwege een verhuizing, maar vaker nog vanwege het af moeten of willen van de huidige school. Het aantal plekken voor externe zij-instromers is beperkt.

Contact zij-instroom

  • Zij-instroom vmbo
  • Zij-instroom havo/vwo
    Contact havo en vwo onderbouw (leerjaar 2 en 3) Contact havo en vwo bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6)