Cijfers, rapporten en overgaan

Cijfers in Magister

De docenten zetten de resultaten van al hun leerlingen in Magister. Op die manier kunt u op elk moment zien hoe uw kind ervoor staat. Ook de mentor houdt geregeld de vinger aan de pols. Ook de informatie over huiswerk en roosters is te vinden in Magister. Zowel ouders als leerlingen krijgen elk een eigen inlogcode voor deze elektronische leeromgeving. In Magister staan altijd de actuele cijfers. 

Nieuw in Magister? Lees de folder 'Magister voor nieuwe leerlingen'. Bent u uw inloggegevens voor Magister kwijt? Vraag deze dan opnieuw op via het contactformulier.

Inloggen bij magister

FAQ Magister

 • Mijn kind is 18. Kan ik zijn/haar gegevens ook inzien in Magister?

  Wanneer uw zoon/dochter 18 jaar of ouder is moet hij/zij toestemming geven dat zijn ouders/verzorgers toegang mogen hebben tot de gegevens in Magister. De leerling logt in op Magister en gaat naar zijn/haar instellingen door rechts bovenaan op de accountnaam te klikken. Zet vervolgens een vinkje in het vakje voor 'Mijn ouders mogen mijn gegevens zien'. Alleen de meerderjarige leerling zelf kan dit in Magister instellen.

 • Waarom komt de vraag om mijn contactgegevens te controleren steeds terug?

  Zolang er in het dialoogvenster gekozen wordt voor 'later controleren' zal de vraag bij elke keer opnieuw inloggen terugkomen. Een andere oorzaak kan zijn dat de link in de verificatie e-mail niet binnen 24 uur is aangeklikt om de gegevens te bevestigen.

 • Ik klik op de link in de e-mail en krijg de melding: “Er is een fout opgetreden bij het valideren van je e-mail adres.” Wat betekent dit?

  Deze foutmelding kan meerdere oorzaken hebben, namelijk:

  • De link is ouder dan 24 uur en kan niet meer gebruikt worden.
  • De link is al een keer gebruikt om gegevens te verifiëren.
  • Gebruiker A probeert de verificatie uit te voeren, terwijl er nog een actieve Magistersessie is van gebruiker B.
 • Waarom kan ik mijn e-mailadres/ telefoonnummer niet wijzigen?

  Als het e-mailadres/ telefoonnummer bij Contactgegevens controleren niet aan te passen is, dan heeft de school de gebruiker voor deze handeling niet geautoriseerd.

 • Waarom kan ik alleen op “doorgaan” klikken en niets aanpassen?

  In dit geval staat zowel het recht op e-mailadres wijzigen als telefoonnummer wijzigen uit.

 • Waarom moet ik opnieuw inloggen na het klikken op de link in de verificatie e-mail?

  Als er geen actieve sessie van de betreffende gebruiker openstaat, moet u uit veiligheidsoverwegingen opnieuw inloggen.

 • Waarom krijg ik de melding “Ongeldig mobiel nummer” als ik op “gegevens akkoord” klik?

  Deze melding verschijnt als de opmaak van het telefoonnummer ongeldige tekens bevat, zoals haakjes.

 • Waarom krijg ik de melding “Ongeldig e-mailadres”?

  Deze melding verschijnt als de opmaak van het e-mailadres ongeldige tekens bevat, zoals een puntkomma.

 • Voor meerdere gebruikers in één gezin wordt hetzelfde e-mailadres gebruikt, hoe gaan we te werk?

  Zorg ervoor dat bij het aanklikken van de link in de verificatie e-mail geen actieve Magistersessie openstaat van een andere gebruiker dan voor wie de e-mail bestemd is. Dit ziet u aan de naam in de aanhef van de verificatie e-mail.

 • Storing bij Schoolmaster?

  Storing bij Schoolmaster met Magister? Hierover vindt u meer informatie op de website van Schoolmaster.

 • AVG-privacymodule. Waarom moet ik dat invullen?

  Wij laten u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we op school mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen en in lessen. Daarnaast maken wij aan het begin van elk schooljaar een klassenfoto. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. 

  Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven. 

  Toestemming invoeren in Magister
  Magister biedt een module waarin u zelf de toestemming kunt doorgeven en wijzigen. Zodra u inlogt in Magister wordt u verwezen naar deze module. 

 • Handleiding toevoegen meerdere kinderen in Magister 6 voor ouders

  Account toevoegen in de app (voor ouders)

  Hoe kunt u als ouder in uw Magister-app uw kinderen zien? Dit is mogelijk als kinderen naar dezelfde school gaan en als ze naar verschillende scholen gaan.

  1. Klik bovenin het menu op uw naam
  2. Klik op Accounts
  3. Voeg via het Plus-teken een nieuw account toe

FAQ inschrijven ouderavond via Magister

 • Hoe kan ik mij inschrijven voor een ouderavond?

  De inschrijfprocedure wordt uitgelegd in deze instructievideo.

 • Ik zie geen knoppen om me in te schrijven. Wat gaat er mis?

  De knoppen zijn alleen zichtbaar als u met uw ouderaccount (als ouder 1) inlogt, niet met het account van uw zoon/dochter. Verder zijn de knoppen niet zichtbaar via de Magister app maar wel via tablet of desktop/notebook.

 • Ik weet mijn inloggegevens niet meer. Hoe kom ik die te weten?

  Uw inlognaam kunt u opnieuw opvragen via het contactformulier. Voor het opvragen van een nieuw wachtwoord is een link beschikbaar in het inlogscherm van Magister

 • Ik heb meerdere kinderen op het Minkema College. Hoe werkt het dan?

  De ouderavond zal, ongeacht welk kind in de menubalk is geselecteerd, altijd verschijnen. Tijdens het inschrijven is het dan ook niet noodzakelijk om te wisselen van kind. De inschrijving kan voor alle kinderen tegelijk gedaan worden.

 • Ik wil mijn afspraak voor de oudergesprekken wijzigen. Hoe doe ik dat?

  Wanneer u de inschrijving wilt wijzigen kan dit door, tijdens de inschrijfperiode, op Afzeggen te klikken. Hierna kan een nieuwe inschrijving gestart worden.

Rapporten

Verspreid over het jaar krijgen onze leerlingen rapporten zodat de voortgang goed kan worden bewaakt. Ruim voor het eind van het schooljaar maken we een tussenbalans op. Zo kunnen we zorgvuldig nadenken over plaatsing en begeleiding van uw kind in het nieuwe schooljaar.

Overgaan

Of uw kind overgaat, bepalen we aan de hand van overgangsnormen. Deze kunt u vinden op de pagina Documenten bij Onderwijs. Naast de cijfers weegt het advies van de docenten mee. Zij kijken naar zaken als inzicht, zelfstandig werken, omgang met huiswerk, werkhouding, tempo en motivatie. In de bovenbouw zijn de overgangsnormen een aanvulling op Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Alle informatie over PTA is te vinden in Magister.

In de examenklas

In het examenjaar houdt de mentor de resultaten goed in het oog. Hij of zij zal uw kind coachen waar mogelijk. De resultaten worden ook besproken met de afdelingsleider. Als dat nodig is, neemt de mentor vervolgens contact met u op.

Overstappen

Als dat mogelijk of wenselijk is, kan uw kind aan het eind van een schooljaar overstappen naar een andere afdeling, bijvoorbeeld van 3 atheneum naar 4 havo of van 3 gymnasium naar 4 atheneum. Ook een overstap naar het vmbo op Stein behoort tot de mogelijkheden. Bij een gymnasiumleerling wordt een overstap naar 2 of 3 atheneum bij uitzondering toegestaan: een keuze voor het gymnasium geldt in principe ten minste tot en met leerjaar 3. Overleg tussen school, leerling en ouders is in alle gevallen vanzelfsprekend.

Bekijk de doorstroommogelijkheden