Mentoraat

Iedere leerling heeft een mentor. De mentor is de ‘spil’ in de begeleiding en het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Wil je de school ergens van op de hoogte brengen, dan begin je bij je mentor.

Van mentor naar mentor

Een mentor heb je meestal voor een jaar. Maar je hoeft niet elke keer opnieuw te beginnen. De mentor geeft bijzonderheden zoals studieresultaten of medische informatie door aan zijn of haar opvolger.

Mentorassistent

Leerlingen uit de bovenbouw functioneren als aanspreekpunt voor brugklasleerlingen. Hiermee assisteren ze de brugklasmentoren. Er zijn twee mentorassistenten per brugklas. Lijkt het jou leuk om brugklassers te helpen om hun weg op school te vinden? Meld dit dan bij je eigen mentor.

Mentorlessen

Van de mentor krijg je mentorlessen. Dit zijn ingeroosterde uren waarin je met je groep, maar ook persoonlijk, begeleiding krijgt van de mentor. Je leert beter plannen, leren en omgaan met resultaten. Vanaf leerjaar 1 staat een aantal lessen ook in het teken van keuzebegeleiding en oriëntatie op studie en beroep. In de (voor-)examenklassen leer je meer over planning en organisatie met het oog op de examens. Naast de mentorlessen kun je natuurlijk altijd ook zelf een gesprekje aanvragen bij je mentor.

 

Minkema lessen

Decanaat

Tijdens je opleiding kom je voor belangrijke keuzes te staan. Welke leerweg past bij jou? Welk profiel spreekt je aan? En wat wil je gaan doen na je examen? De decaan – in samenwerking met de mentor - maakt je wegwijs in de wereld van studie en beroep. Heb je heel specifieke vragen over loopbaankeuzes en vervolgopleidingen, dan is de decaan de aangewezen persoon.

Keuzemomenten op de vmbo-locatie

 • 2e klassen basis/kader en kader/mavo

  Op het Minkema College kan een leerling kiezen uit een breed aanbod van 12 keuzevakken. De leerling maakt kennis met deze keuzevakken tijdens lessen en de betrokken ouders hebben op een voorlichtingsmiddag ook kennis kunnen maken met alle keuzevakken. Na deze  voorlichtingsmiddag (meestal in maart) wordt op de ouderavond in april een definitieve keuze gemaakt voor vier keuzevakken die de leerling gaat volgen in het 3e leerjaar.  Daarnaast maakten de leerlingen ook een keuze tussen de vakken wiskunde of Duits.

   

 • 2e klassen mavo/havo

  In de 2e klassen kiezen leerlingen voor één van de vier studierichtingen die onze school aanbiedt binnen de geleding mavo. Er is ruime keuze voor elke leerling, variërend van beroepsgerichte leerstof als vak erbij in de Mavo Ondernemen, kiezen voor de Mavo Tech of  naar de Mavo Klassiek of het volgen van onderwijs in de mavo/havo-stroom, de route naar een goede aansluiting met havo-4. Op deze wijze komt elke leerling tot zijn recht.

   

 • 3e klassen mavo

  Onze mavo-3 leerlingen hebben een breed examenvakkenpakket en kiezen voor een profiel met bijbehorende  vakken. In dit profiel doen ze eindexamen. Ook hier worden de keuzes  vastgelegd op de ouderavond.

 • 4e klassen

  Als het laatste schooljaar ten einde loopt moeten de examenkandidaten een mbo opleiding hebben gekozen óf de keuze hebben gemaakt om door te stromen naar havo4 op onze locatie aan de Minkemalaan.  De decaan monitort dit proces continue  en zoekt contact met ouders en/of eindexamenkandidaten indien er zich een (mogelijk) probleem voordoet.

  Voor sommige leerlingen is het erg spannend of ze worden toegelaten op de opleiding van hun keuze. 

  Een groep examenkandidaten mavo-4 blijft op het Minkema College, zij stromen door naar havo-4. Van hen wordt wel verwacht dat ze de mbo-opleiding van hun keuze tijdig laten weten dat ze in het nieuwe schooljaar geen mbo-opleiding gaan volgen maar naar de havo gaan.

Keuzemomenten op de havo/vwo-locatie

 • Profielkeuze leerjaar 3

  In het derde leerjaar staat de profiel- en vakkenkeuze voor de bovenbouw centraal. Meer informatie hierover vind je op minkema.dedecaan.net

  Bij downloads/informatie voor ouders vind je daar o.a. een uitleg over hoe het advies van docenten tot stand komt.

Bij wie kan jij terecht?

 • Decanaat havo, vwo

  Havo: dhr. Dick Wahl

  Vwo: dhr. Roel Sluijsmans

  Meer informatie vind je op: https://minkema.dedecaan.net/
   

   

   

 • Decanaat vmbo, mavo/havo

  mevr. José van der Heijden.

Minkemarkt havo, atheneum, gymnasium

Voor leerlingen in de (voor-)examenklas van havo, atheneum en gymnasium wordt elk jaar de ‘Minkemarkt’ georganiseerd. Een gezellige markt waar oud-leerlingen vertellen over de studie die zij gekozen hebben. Van hen hoor je wat je van een opleiding kunt verwachten en waar je op moet letten bij je studiekeuze.

En dit doe je ook!

 • Bedrijfsbezoeken
 • Sollicitatieproject (vmbo)
 • Regionale studievoorlichting

Afdelingsassistenten 

Onze afdelingsassistenten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Zij registreren ziekmeldingen, dokters- en/of tandartsafspraken en ander verlof. Ben je te laat, dan kom je bij de afdelingsassistenten een briefje halen waarmee je de les in kunt.

Op onze vmbo-locatie hebben we, naast een afdelingsassistent, ook pedagogisch medewerkers. Bij de afdelingsassistenten kun je terecht wanneer je EHBO nodig hebt. Ook allerlei praktische vragen kun je bij hen stellen, zoals vragen over het rooster.

Ziek of te laat?

Als je niet naar school komt omdat je ziek bent, moeten je ouders dat telefonisch bij de afdelingsassistent melden. Ook elke volgende dag dat je thuisblijft, verwacht de afdelingsassistent een telefoontje. En kom je te laat of word je uit de les gestuurd? Dan meld je jezelf bij de afdelingsassistent. Op het vmbo meld je je bij de pedagogisch medewerker.

 • Afdelingsassistenten havo, atheneum, gymnasium

  Onderbouw: dhr. John Blok, telefoon 0348 484 113 of mevr. Miranda van Vulpen, telefoon 0348 484 114

  Bovenbouw: mevr. Miranda van Vulpen of mevr. Karen Elbertsen, telefoon 0348 484 114.

  Voor allerhande praktische zaken en vragen kun je naar lokaal 037 komen.

 • Afdelingsassistent vmbo, mavo/havo

  Afdelingsassistent alle leerjaren: dhr. John Boegheim, telefoon 0348 484 164

Leerlingcoördinatoren

Elke afdeling heeft een leerlingcoördinator die de afdelingsleider ondersteunt bij leerlingzaken. Zij sturen de mentorenteams aan en ondersteunen de mentoren bij de begeleiding van hun klas en buitenlesactiviteiten. Op gezette tijden in het schooljaar bespreekt de coördinator met elke mentor de voortgang en het welbevinden van de leerlingen en denkt mee over interventies en vervolgstappen in de begeleiding. Ook als er meer nodig is dan de reguliere hulp van de mentor, denkt de coördinator mee en zet een route uit. De coördinator is ook degene die incidenteel verlof verleent en met leerlingen in gesprek gaat over disciplinaire zaken als te laat komen of lesverwijdering.

 • De leerlingcoördinatoren havo/vwo zijn:
  • leerjaar 1 havo & vwo: dhr. Frank van Gaal
  • leerjaar 2 en 3 havo: mevr. Ilse Pijnacker
  • leerjaar 2 en 3 vwo (atheneum & gymnasium): dhr. Niels Bosboom
  • leerjaar 4 en 5 havo: dhr. Frank den Oudsten
  • leerjaar 4 t/m 6 vwo (atheneum & gymnasium): dhr. Joris Scholts
 • De  leerlingcoördinatoren vmbo, mavo/havo zijn:
  • basis/kader: dhr. Dennis Nagel
  • kader/mavo & mavo/havo: mevr. Joyce Emons

Pedagogische medewerkers

Onze vmbo-locatie heeft twee pedagogisch medewerkers. Zij zijn er voor jou. Heb je iets bijzonders meegemaakt of wil je iets kwijt? De pedagogisch medewerkers staan graag voor je klaar om te luisteren of je te helpen. Naar hen ga je ook toe als je uit de les bent gestuurd. Mocht je ergens tegen aan blijven lopen, dan kun jij of kunnen je ouders aankloppen bij de pedagogisch medewerker.

 • Pedagogisch medewerkers
  • Klas 1-2 kader/mavo, klas 1-4 mavo/havo: mevr. Pauline Breukel of mevr. Anouk de Kooter-Uljee, telefoon 0348 484 163
  • Klas 1-4 basis/kader: Ilona Merlijn, telefoon 0348 484179

Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die gemotiveerd zijn om hun huiswerk goed te doen, maar daar thuis niet de mogelijkheden of omstandigheden voor hebben. Of voor leerlingen die moeite hebben discipline te vinden om hun huiswerk thuis te maken. In de huiswerkklas maak je vier dagen per week (ma t/m do), twee uur per dag, huiswerk onder toezicht en begeleiding. Dit gebeurt na schooltijd (na het 5e uur) in een rustig lokaal in de school.

 • Huiswerkbegeleiding op het Minkema College. Hoe werkt het?

  Hoe werkt het?

  Op maandag maak je een weekplanning voor het huiswerk en de grotere opdrachten, zoals boekverslagen en werkstukken. Je werkt in principe zelfstandig en maakt elke dag twee uur vol. De begeleidende docent biedt een helpende hand bij inhoudelijke vragen, kan adviseren en overhoren. Let op: het is begeleiding en geen bijles.

  Je krijgt een schrift voor het maken van planningen. Dit schrift fungeert ook als communicatiemiddel voor alle betrokkenen, zoals de begeleidende docent, de huiswerkcoördinator, mentor en de ouders. Wekelijks bespreek je de voortgang met de begeleider. Ouders wordt geadviseerd maandelijks contact op te nemen met de huiswerkcoördinator.

  Aanmelden?

  De aanmelding is een gemeenschappelijke beslissing van ouders, mentor, en leerlingcoördinator (en eventueel docententeam) en vindt door de mentor plaats. Aanmeldingsformulieren zijn bij de coördinator van de huiswerkbegeleiding verkrijgbaar of te downloaden. Print het aanmeldformulier uit en levert het in bij de coördinator. De aanmelding gaat per periode; een schooljaar kent 2 rapportperiodes met een tussenpeil na ongeveer 8 weken. De huiswerkbegeleiding loopt daaraan parallel. De aanmelding is voor minimaal een gehele periode. Tussentijds stoppen is niet wenselijk.

  Kosten?

  Dit jaar wordt de huiswerkbegeleiding vanuit het NPO gefinancierd. Het kost u dus niets.

  Door wie?

  • Coördinator huiswerkbegeleiding havo/vwo: dhr. Mostapha Allai.
  • Coordinatoren huiswerkbegeleiding vmbo: dhr. Maartien Vereijken en mevr. Sandra Cijsouw