Als jouw definitieve schooladvies van de basisschool bekend is, kun jij je gaan aanmelden bij de middelbare school van jouw keuze.

Wil jij graag naar het Minkema College? Lees dan alles over hoe jij je kunt aanmelden!

Belangrijke aanmelddata voor schooljaar 2022-2023

 • 7 maart 2022: Zorg dat het ingevulde aanmeldformulier bij ons binnen is. 
 • 30 maart 2022: je krijgt van ons bericht over je toelating
 • Uiterlijk 9 juni 2022: je hoort in welke klas je geplaatst bent
 • 22 juni 2022: kennismakingsdag met je nieuwe klas
 • 23 augustus 2022: eerste lesdag voor de brugklassers

Veelgestelde vragen over Aanmelden

 • Waar let het Minkema op bij de toelating?

  1e

  advies

  Het advies van de basisschool is het uitgangspunt.

  Vmbo-t ->plaatsing in vmbo-t/mavo/mavo+ op Steinhagenseweg

  havo    -> plaatsing in havo/vwo op Minkemalaan

  vwo     -> plaatsing in 1 atheneum, 1 gymnasium of 1 havo/vwo op Minkemalaan

  2e

  LVS

  Het leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m 8 zegt veel over de mogelijkheden van de leerling. Vooral Begrijpend Lezen en Inzichtelijk Rekenen zijn belangrijke vaardigheden. II-scores (voorheen B) duiden op havomogelijkheden; I-scores (voorheen A) duiden op vwo. Ook Spelling en Technisch Lezen zijn vaardigheden die een voorspellende waarde hebben voor het succes op de middelbare school.

  3e

  warme overdracht

  De basisschool vertelt ons over het tempo van de leerlingen, de zelfstandigheid, het inzicht, de motivatie. Dat zijn ‘kenmerken’ die veel zeggen over de kans op succes op de middelbare.

 • Wat doet het Minkema als ouders en basisschool een verschil van mening hebben over het advies?

  Als ouders een andere mening is toegedaan dan de basisschool, is het Minkema daarin geen partij. We adviseren ouders om (nogmaals) het gesprek aan te gaan met de leerkracht of eventueel de directeur van de basisschool. Ook kunnen ouders een second opinion aanvragen en bijvoorbeeld een intelligentie-onderzoek laten doen. Maar dan nog vinden wij het heel belangrijk om de leerkracht te horen over de mogelijkheden en de hierboven genoemde leerlingkenmerken, want die zijn vaak doorslaggevend voor het succes op de middelbare.

 • Kan ik aangeven bij wie ik (niet) graag in de klas kom?

  Op of bij het aanmeldingsformulier mogen groep 8’ers in volgorde van belangrijkheid aangeven bij wie ze wel (of per se niet) geplaatst willen worden. Met enkele namen houden we rekening; grote groepen kunnen niet bij elkaar gehouden worden. Je kunt ook aan je leerkracht vragen om je plaatsingswensen door te geven aan het Minkema.

 • Hoe groot zijn de klassen?

  Dit jaar variëren de brugklassen van 21 tot 30 kinderen. We maken brugklassen liever niet groter dan 28 (uitzonderingen worden wel gemaakt). In hogere jaren proberen we groepen niet groter dan 30 te maken.

 • Ik heb een vwo-advies. Is 1 gymnasium of 1 atheneum voor mij geschikt?

  Met een vwo-advies en overwegend I-scores in je Cito-leerlingvolgsysteem kies je bij aanmelding op de Minkema meteen voor het atheneum of gymnasium. Deze opleidingen geven je later toegang tot de universiteit. Het is belangrijk dat je goed nadenkt wat bij jou past: atheneum of gymnasium? Lees meer over onze opleidingen.

 • Wat heeft het Minkema te bieden voor hoogbegaafde kinderen?

  We zijn bezig met het ontwikkelen van beleid om hoogbegaafde of zeer getalenteerde leerlingen goed te begeleiden. De ervaring leert dat hoogbegaafde kinderen instromen in 1 vwo en dat al uitdaging genoeg biedt: je zit met allemaal slimme kinderen in de klas, de docenten zijn experts en het tempo ligt hoog.

  Daarnaast kan een leerling vrijwillig allerlei andere uitdagingen aangaan in de school. Denk aan Cambridge English, kunstklas, sportklas, Minkema Science Club, debatteren, licht-en-geluidteam. Ook kennen we Minkema eXtra: in ruil voor één of enkele lesuren werken leerlingen aan een zelf gekozen project onder begeleiding van een docent.

 • Ik heb de kennismakingsdagen gemist. Wat is er mogelijk?

  Dit jaar hadden we - vanwege corona - een volledig online programma. Dit kun je nog steeds bekijken op onze website.

 • Ik sport/musiceer/dans op hoog niveau. Houdt de school daar rekening mee?

  Daar kunnen afspraken over gemaakt worden. We hebben het dan over rechten en plichten: recht op bijzonder verlof, maar de plicht om zelf afspraken met docenten te maken over inhaalwerkzaamheden. We raden aan om hier vóór de open dag al over te komen praten op het Minkema.