Tijdens de Maatschappelijke stage (MaS)maak je kennis met vrijwilligerswerk. Door het doen van vrijwilligerswerk kom je in contact met verschillende maatschappelijke organisaties en verenigingen en kun je ontdekken wat je echt leuk vinden. Deze bijzondere ervaring komt van pas bij de keuze voor een vervolgopleiding en/of loopbaanoriëntatie

In 2014 verviel de wettelijk verplichte maatschappelijke stage voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het Minkema College blijft de stage echter wel aanbieden in het onderwijsprogramma, omdat zij daar grote waarde aan hecht. Onze ervaringen zijn, dat de meeste leerlingen het als heel bijzonder en leerzaam ervaren als zij in contact komen met een wereld die ze niet kennen.

Voor vmbo, mavo/havo-leerlingen geldt dat de maatschappelijke stage van tenminste 20 uur bestaat uit minimaal 10 uur binnen de school (in themaweken en tijdens schoolse activiteiten of projecten) en 10 uur daarbuiten. Voor havo 4- en vwo 4-leerlingen bestaat de maatschappelijke stage uit minimaal 30 uur. Tijdens de ouderavond van havo 4 en vwo 4 wordt maatschappelijke stage verder toegelicht en kunnen je ouders ook vragen stellen.

Een leuke stageplek vinden heb je voor een groot deel zelf in de hand. Je mag namelijk zelf je stageplek regelen (mits deze aan de voorwaarden voldoet). Om een stageplek te vinden kun je gebruik maken van je eigen contacten (bijv. verenigingen) of landelijke organisatie benaderen (zoals Greenpeace). Ook kun je zoeken via de site www.woerdenvoorelkaar.nl. Inmiddels heeft de school ook een netwerk van stagebieders opgebouwd.

Een aantal leerlingen loopt hun stage al in de zomervakantie, tijdens de zgn. Kindervakantieweken in hun woonplaats. Anderen kiezen voor het assisteren bij hun sportclub  of waren in december bij de lokale initiatieven te vinden, zoals de IJsbaan of Voedselbankacties. Elk jaar is er ook wel een leerling die het avontuur in het buitenland aangaat. 

Stagevoorbeelden

  • Vrijwilligerswerk doen in een verzorgingstehuis
  • Kinderen sporttraining geven
  • Meehelpen bij het Leger des Heils
  • Een culturele organisatie ondersteunen
  • Helpen op de IJsbaan van Woerden
  • Meehelpen in een wijk- of buurthuis

… enzovoort.

Bekijk de stagebank voor alle mogelijkheden. 

Handleiding voor het zoeken maatschappelijk stage

Belangrijke voorwaarden voor de maatschappelijk stage

  • Voordat de stage start, moet je een contract invullen en laten ondertekenen door onder andere je ouders. Na afloop moet er een beoordelingsformulier door de stagebieder ingevuld worden en een evaluatieformulier door jou.
  • In groepsverband wordt de stage tezamen met de mentor besproken en ervaringen uitgewisseld.
  • De stage moet met een voldoende worden afgesloten en is een handelingsdeel in het examenprogramma.

Meer informatie

Voor alle vragen over de maatschappelijke stage kun je terecht bij de coördinatoren.

havo, atheneum, gymnasium: mevr. Claudia Oosterveld
vmbo, mavo/havo: dhr. Rob Immerzeel of mevr. Joyce Emons